Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Sanitar „Antim Ivireanu”

Regulamentul intern 2023-2024

Planul de acțiune al școlii 2022-2027

Codul etic al profesorului din Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”

Procedura operațională privind accesul în Liceului Sanitar „Antim Ivireanu”