ASOCIAŢIA IVIRENII DIN LICEUL SANITAR “ANTIM IVIREANU” RÂMNICU VÂLCEA

Organizaţie non-profit, înscrisă în Registrul entitățilorde cult din data de 30.08.2023

Vă comunicăm că, din iniţiativa  părinţilor ai unor elevi din LICEUL SANITAR “ANTIM IVIREANU” RÂMNICU VÂLCEA , s-a constituit organizaţia non-profit: ASOCIAŢIA IVIRENII, ca persoană juridică înfiinţată Hotararea Adunarii Generale a Membrilor Asociatiei IVIRENII  nr. 1 din data de 14.12.2022 şi înscrisă în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor din data de 24.08.2023. 

Poți susține IVIRENII prin:

1. sponsorizări, în baza contractului de sponsorizare;

CUI: 47253174

ADRESĂ: Râmnicu Vâlcea, strada Doctor Hacman, nr.37, Bl.103, sc.A, Et. 3, apt. 7

COD IBAN: RO22BACX0000002385292001 deschis la UNICREDIT, sucursala RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA.

Descarcă contract sponsorizare: WORD sau PDF

2. redirecţionarea a 3.5% din impozitul pe venit al persoanelor fizice;

Descarcă formularul.

Există trei modalități de transmitere către ANAF a acestui formular:

    1. depunerea lui la ghișeu (de către titular cu CI sau de către o persoana împuternicită)
    2. trimiterea prin poștă (un singur formular într-un singur plic)
    3. on-line în spațiul virtual privat ANAF pentru cei care au cont

3. redirecţionarea a 20% din impozitul pe profit al persoanelor juridice, încasat în baza contractului de sponsorizare;

Descarcă contract sponsorizare: WORD sau PDF

4. cotizaţii cu destinaţie specială, încasate pe bază de chitanţă.

Această formă de contribuție nu ne afectează în vreun fel veniturile sau nivelul de trai fiind o facilitate a administrațiilor locale prin intermediul căreia, până la 3.5% din impozitul datorat statului îl putem folosi, la alegerea noastră, pentru a face bine. 3.5% dintr-un salariu, chiar și mediu, reprezintă o sumă infimă pentru o asociație și de aceea avem nevoie de sprijinul domniilor voastre într-un număr cât mai mare.

Pentru cei interesați să se îmbarce într-o aventură altruistă, bazată pe încredere și bune intenții, las în continuare o succintă descriere a necesității acestei asociații.

Ce este Asociația Părinților?

      O inițiativă a unui grup reprezentativ de părinți ce asigură statut de persoană juridică unei entități formate în special din reprezentanții colectivelor de părinți ai fiecărei clase dar nu numai, astfel încât, la nevoie, aceștia să poată sprijini procesul de învățământ prin suplimentarea sa cu resurse umane și/sau materiale.

Care este scopul asociației?

Asociația concepe, propune și implementează proiecte ce vin în susținerea sau completarea procesului de învățământ, realizate prin dezvoltarea de campanii de strângere de fonduri sau atragere de investitori.

De asemenea încearcă pe cât posibil să susțină reprezentanții instituției de învățământ, doar la cerința acestora, în relația cu administrația locală de care aparținem, pentru urgentarea sau soluționarea unor probleme punctuale.

De ce avem nevoie de o asociație?

Școala este o abstracție (reprezentare) a unui sistem educațional menit să ofere o generalizare aplicabilă la nivel național. Dacă vrem să îmbunătățim nivelul standard oferit gratuit de către acest sistem, avem nevoie să ne implicăm în mod organizat și non-invaziv. Pentru aceasta avem nevoie de o structură legală sub egida căreia să funcționăm și prin intermediul căreia să putem gestiona bugetele necesare inițiativelor propuse. Acest lucru este util deoarece o școală este un simplu avatar al administrației publice de care aparține și astfel nu beneficiază decât de un buget limitat, accesibil în baza unor metodologii și criterii de eligibilitate prestabilite.

Cererea de înscriere în Asociaţie este individuală, benevolă şi se adresează Consiliului Director al Asociaţiei și se poate descărca de aici.