Lista copiilor admiși în clasa pregătitoare se găsește aici. Pentru etapa a doua a însrierii mai sunt disponibile două locuri.

Înscrierea copiilor în învățământul primar, la clasa pregătitoare, în anul școlar 2024-2025, se realizează conform Ordinului 4019 din 15 martie 2024 privind aprobarea Calendarului înscrierii, care se găsește aici, iar Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar se găsește aici, și a  se desfășoară după cum urmează:

 • 28 martie - 10 aprilie 2024 se desfășoară evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în intervalul 1 septembrie - 31 decembrie 2024; 
 • 11 aprilie – 14 mai, completarea cererilor tip de înscriere în învățământul primar
 • 29 mai - afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere; 
 • 31 mai - 7 iunie, completarea cererilor tip de înscriere în învățământul primar
 • 21 iunie 2024, afișarea, la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Condiții propuse pentru departajarea dosarelor de înscriere la clasa pregătitoare:

 • să aibă un singur părinte care are loc de muncă, dovada fiind adeverința de la serviciu;
 • să lucreze ambii părinți, dovada fiind adeverința de la locul de muncă;
 • să aibă domiciliul cât mai aproape de școală;

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • cererea-tip, completată la secretariatul unității de către părinte/ tutore legal;
 • declarație pe proprie răspundere, conform anexa nr.3 la Ordinului M.E. 4019 din 15 martie 2024, care se găsește aici;
 • copie certificat naștere copil;
 • copie C.I. de la ambii părinți, iar în cazul părinților divorțați se aduce și o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă cine exercită autoritatea părintească;
 • adeverința medicală cu vaccinările, de la medicul de familie;
 • recomandarea C.J.R.A.E. pentru copiii neșcolarizați sau care vin din străinătate;
 • recomandarea de la grădinița frecventată pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023;
 • împuternicire notarială în cazul copiilor înscriși de către persoane, altele decât părinții sau tutorii legali.
 • adeverință de la locul de muncă (din care să reiasă calitatea de salariat) pentru fiecare părinte;