Rezultatele înscrierii după etapa I se găsesc aici. Pentru etapa a II-a au rămas 8 locuri neocupate.

Înscrierea copiilor în învățământul primar, la clasa pregătitoare, în anul școlar 2023-2024, se realizează conform Ordinului 3704 din 17 februarie 2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii, care se găsește aici, iar Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar se găsește aici, și a  se desfășoară după cum urmează:

 • 30 martie – 2 mai, pregătirea înscrierii în învățământul primar, în perioada 5 aprilie - 26 aprilie 2023 se desfășoară evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în intervalul 1 septembrie - 31 decembrie 2023; 
 • 3 mai – 18 mai, completarea și validarea cererilor de înscriere în învățământul primar
 • 19 mai – 31 mai, prima etapă de înscriere în învățământul primar; 
 • 5 iunie – 15 iunie, a doua etapă de înscriere în învățământul primar; 
 • 15 iunie 2023, afișarea, la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • cererea-tip, completată la secretariatul unității de către părinte/ tutore legal;
 • declarație pe proprie răspundere, conform anexa nr.3 la Ordinului M.E. 3445 din 17 martie 2022, care se găsește aici;
 • copie certificat naștere copil;
 • copie C.I. de la ambii părinți, iar în cazul părinților divorțați se aduce și o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă cine exercită autoritatea părintească;
 • adeverința medicală cu vaccinările, de la medicul de familie;
 • recomandarea C.J.R.A.E. pentru copiii neșcolarizați sau care vin din străinătate;
 • recomandarea de la grădinița frecventată pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023;
 • împuternicire notarială în cazul copiilor înscriși de către persoane, altele decât părinții sau tutorii legali.