ADMITERE AN ŞCOLAR 2024-2025

         Şcoala Postliceală Sanitară a Liceului Sanitar "Antim Ivireanu" organizează înscrieri pentru absolvenţii de liceu CU sau FĂRĂ diplomă de bacalaureat. Înscrierile se fac la sediul unităţii din str. Republicii nr. 19, Râmnicu Vâlcea.

LOCURI CU TAXĂ

1. Perioada de înscriere:

15 mai - 1 septembrie

2. Documentele/actele necesare pentru înscriere la locurile cu taxă.

  1. Cerere de înscriere - se completează la depunerea dosarului;
  2. Diploma de bacalaureat(original și copie)/certificat de absolvire a liceului(copie)/adeverinţa de absolvire a liceului pentru absolvenţii promoţiei 2024 (12 sau 13 clase);
  3. Foaia matricolă;
  4. Certificat de naştere (original şi copie);
  5. Certificat de căsătorie (original şi copie) - dacă este cazul;
  6. B.l./C.I.(original şi copie);
  7. Adeverinţa medicală (eliberată de medicul de familie) din care să reiasă că este clinic sănătos şi apt pentru calificarea profesională la care solicita înscrierea;
  8. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere-300 RON (original);

3. Taxa de înscriere: 300 lei, iar taxa de şcolarizare : 2800 lei (pentru anul în curs)

4. Modalitatea de admitere: DOSAR

Ierarhizarea dosarelor se face respectând criteriile în următoarea ordine:

  • Ordinea descrescătoare a notei de la proba de anatomie din cadrul examenului de bacalaureat;
  • Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat:
  • Ordinea descrescătoare a mediei de absolvire a liceului;
 • Candidaţii care au dosarul complet, cu toate documentele solicitate sunt admişi în funcţie de numărul de locuri. Rezultatul evaluării dosarelor nu poate fi contestat.
 • Candidaţii declaraţi admişi pot opta pentru următoarele posibilităţi de plată a taxei de şcolarizare: plata integrală până la 30.09.2024, plata în rate lunare în primele 5 zile ale lunii curente sau plata trimestrială în rate egale(câte 700 lei până la 11.11.2024, 11.02.2025, 11.04.2025);
 • CONFIRMAREA LOCULUI înseamnă achitarea taxei de şcolarizare până la 6 septembrie (prima rată - 700 lei - sau integral);

5. Numărul de locuri disponibile cu TAXĂ pentru anul şcolar 2024-2025:

  • Asistent Medical Generalist: o clasă cu un număr de 30 de elevi/clasă

LOCURI BUGET

1. Perioada de înscriere:

15 mai - 18 august (sesiunea I) și 21 august - 1 septembrie 2024 (sesiunea a II-a)

2. Documentele/actele necesare pentru înscriere la locurile  bugetate.

  1. Cerere de înscriere - se completează la depunerea dosarului;
  2. Diploma de bacalaureat(original și copie)/certificat de absolvire a liceului(copie)/adeverinţa de absolvire a liceului pentru absolvenţii promoţiei 2024 (12 sau 13 clase)
  3. Foaia matricolă;
  4. Certificat de naştere (original şi copie);
  5. Certificat de căsătorie (original şi copie) - dacă este cazul;
  6. B.l./C.I.(original şi copie);
  7. Adeverinţa medicală (eliberată de medicul de familie) din care să reiasă că este clinic sănătos şi apt pentru calificarea profesională la care solicita înscrierea;
  8. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere-300 RON (original);

3. Taxa de înscriere: 300 lei.

4. Modalitatea de admitere: DOSAR

Ierarhizarea dosarelor se face respectând criteriile în următoarea ordine:

  • Ordinea descrescătoare a notei de la proba de anatomie din cadrul examenului de bacalaureat;
  • Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat:
  • Ordinea descrescătoare a mediei de absolvire a liceului;

5. Numărul de locuri disponibile cu BUGET pentru anul şcolar 2024-2025:

  • Asistent Medical Generalist: 2 clase cu un număr de 28 de elevi/clasă
  • Asistent Medical de Farmacie: o clasă cu un număr de 28 de elevi/clasă

Metodologia de admitere în învăţământul postliceal pentru anul şcolar 2024 - 2025 care se găseşte aici