TRANSFERUL ELEVILOR DE LA ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

Transferul elevilor în perioada vacanței de vară se va realiza în două etape distincte conform următorului calendar:

  1. Analizarea în prima ședință a Consiliului de administrație a dosarelor depuse până la data de 01 august;
  2. Analizarea dosarelor depuse până la începerea cursurilor.

Transferul poate fi cerut doar dacă media generală anuală a solicitantului este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se dorește transferul.

       Au prioritate cererile de transfer de la o clasă la alta a Liceului Sanitar Antim Ivireanu, respectându-se art. 141 și art. 139 alin (1) din ROFUIP.

Condițiile de transfer sunt:

  • Media generală a anului școlar anterior să fie cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul.
  • Media anuală la purtare să fie cel puțin 9 (nouă).

Elevii care vin din străinătate beneficiază de înscrierea la orice profil, fără a se ține cont de media anului școlar anterior, dar nu poate depăși numărul maxim de elevi aprobat.

Dosarele vor fi analizate de către Consiliul de Administrație al școlii și se vor stabili eventualele examene de diferență care trebuie susținute la schimbarea profilului/specializării.

După desfășurarea examenelor de diferență, în funcție de numărul elevilor/clasă, Consiliul de Administrație va aproba/respinge cererile de transfer.

Nota minimă pentru promovarea examenului de diferență este 5 (cinci). Ocuparea locurilor disponibile se va face în ordine descrescătoare a mediilor generale obținute în anul școlar anterior. În cazul unei egalități se va considera în ordine descrescătoare media obținută la examenele de diferență.

TRANSFERUL ELEVILOR DE LA ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL – TAXĂ LA ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL – BUGET

Pentru ocuparea unui loc vacant participă orice elev care a promovat cursurile similare locului vacant și a achitat integral taxa aferentă anului școlar anterior, pe baza unei cereri depuse la secretariatul unității.

Cererea trebuie să conțină media de absolvire la care se atașează dovada plății taxei de școlarizare.

Perioada de depunere a cererii este pâna la 1 august.

Consiliul de Administrație analizează cererile și le aprobă pe cele valide în funcție de locurile pentru anul de studiu și specialitatea respectivă, prioritate având elevii unității noastre școlare.

Criteriile cumulative, necesare transferului sunt următoarele:

  1. a) candidatul a susținut și promovat proba la disciplina Biologie (tip subiect Anatomie și fiziologie umană) din cadrul examenului de Bacalaureat
  2. b) media de promovare a anului școlar este mai mare sau egală cu cea a ultimului din clasa în care se dorește transferul

          Se vor soluționa cererile în ordine descrescătoare a mediei anuale a anului școlar precedent iar în caz de egalitate se face departajarea în funcție de media de la examenul de Bacalaureat.

În ședința Consiliului de administrație al  Liceului Sanitar ”Antim Ivireanu” din data de 02.08.2023 s-a hotărât ca toți elevii care au solicitat transferul în unitatea noastră școlară și doresc să schimbe profilul sau specializarea să participe la examenul de diferențe din data de 17.08.2023, ora 9:00

Tematica pentru examenul de diferențe se găsește aici.