În anul şcolar 2022 - 2023, Ministerul Educaţiei va continua derularea Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform legislaţiei în vigoare. Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului în categoria Programe naţionale, adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu.

       Conform anexei la OMEN nr. 3125/04.02.2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" este următorul:

   • 15 septembrie - 25 septembrie - depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu";
   • 26 septembrie - 15 octombrie - efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse;
   • 25 septembrie -16 octombrie - centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat;
   • 17 octombrie - afişarea pe internet a listei beneficiarilor;
   • 18 octombrie - 21 octombrie - depunerea contestaţiilor;
   • 22 octombrie - 25 octombrie - rezolvarea contestaţiilor.

         Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu» sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 lei.

         Fiecare beneficiar v-a primi, pe perioada cursurilor, suma de 250 lei/lună.

         Actele necesare depunerii dosarului se găsesc aici, iar cererea tip se găsește aici.