CALENDARUL
Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a Vlll-a în anul şcolar 2023 - 2024

11-14 iunie 2024 Înscrierea la evaluarea națională
14 iunie 2024 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
25 iunie 2024 Limba și literatura română - probă scrisă
27 iunie 2024 Matematică - probă scrisă
28 iunie 2024 Limba și literatura maternă - probă scrisă
3 iulie 2024 (până la ora 14) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
3 iulie 2024 (ora 16.00-19.00) Depunerea contestațiilor
4 iulie 2024 (ora 8.00-12.00)
4 iulie-9 iulie 2024 Soluționarea contestațiilor
9 iulie 2024
Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 

Calendarul este anexă a ordinului 6155/31.08.2023 care se găsește aici