OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

ETAPA LOCALĂ - 10 FEBRUARIE 2024

REZULTATELE FINALE se găsesc aici

Subiectele și baremele de corectare se pot descărca: clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a, clasa a VIII-a, clasa a IX-a, clasa a X-a, clasa a XI-a, clasa a XII-a.

REZULTATELE PARȚIALE se găsesc aici

Repartizarea elevilor participanți la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ   - etapa locală se găsește aici. Sălile de clasă se găsesc astfel: ETAJUL I ( CABINET BIOLOGIE, SALA 7, SALA 8, SALA 9, SALA 10)ETAJUL AL II-LEA ( SALA 11, SALA 12, SALA 13, SALA 14, CABINET FIZICĂ ) și ETAJUL AL III-LEA (SALA 20, SALA 21 )

Accesul elevilor în sălile de concurs se face în intervalul orar 815 - 845olimpiada începând la ora 900elevii având asupra lor carnetul de elev, cu poză și vizat la zi, sau cartea de identitate.

Timpul de lucru este de 3 ore la toate clasele (inclusiv clasa 5 și clasa 6) la etapa locală și județeană (art 5 din Regulament). În situații justificate (de exemplu, întrebări legate de formularea subiectelor), Comisia de organizare corespunzătoare etapei respective poate extinde timpul de desfășurare cu cel mult 30 de minute.

Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI NAȚIONALE DE MATEMATICĂ se găsește aici.

Contestațiile se depun LUNI, 12 FEBRUARIE 2024, între orele 9-13 la secretariatul Liceului Sanitar „Antim Ivireanu”. Acestea sunt depuse de către candidat dacă este major( are cel puțin 18 ani) sau părinte/ tutore legal (pentru minori). Cererea pentru depunerea contestației se găsește aici.

Calificare la ETAPA JUDEȚEANĂ a OLIMPIADEI NAȚIONALE DE MATEMATICĂ se realizează conform art. 9 alin. 4 și  alin.5 din  Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI NAȚIONALE DE MATEMATICĂ, conținut ce se regăsește aici.

 

ATENȚIE!

Se interzice elevilor să introducă în săli ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi alte asemenea obiecte, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ în acest scop.

Elevii care refuză depozitarea obiectelor menţionate în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în concurs.

Se interzice elevilor  să aibă, în săli, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt aşezaţi în săli orice fel de lucrări: manuale, cărţi, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice elevilor să aibă, în sălile de concurs, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi din concurs, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu.