Despre noi

Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” oferă servicii educaţionale printr-un proces de învăţământ adaptabil nevoilor de educaţie ale tuturor copiilor şi tinerilor. Asigură condiţiile dezvoltării durabile şi va acţiona pentru respectarea dreptului fundamental la educaţie.

Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” asigură şanse egale, pe principiul echitabilităţii, fiecare copil şi tânăr având asigurat accesul la servicii educaţionale de bună calitate, adaptate nevoilor sale personalizate, în concordanţă cu nevoile societăţii cunoaşterii şi oportunităţile pieţei muncii.

Furnizarea serviciilor educaţionale are ca bază de referinţă valori comune:

  • Accesibilitatea şi egalizarea şanselor;
  • Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane ce-şi va exercita libertatea de alegere;
  • Calitatea superioară a serviciilor personalizate oferite;
  • Respect pentru demnitatea umană.
  • Liceul Sanitar ,,A. Ivireanu” îşi propune să ofere locuitorilor din judeţul Vâlcea, şi nu numai, oportunităţi de instruire accesibilă şi de calitate pentru formarea unui individ riguros, activ şi întreprinzător care să se poată integra cu uşurinţă din punct de vedere social şi profesional sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei sale. Scopul este orientat către capacitarea elevilor pentru competenţe privind deţinerea, procesarea şi utilizarea informaţiei, deschiderea către schimbare, învăţare şi respectarea valorilor unei societăţi democratice în contextul societăţii cunoaşterii.

Şcoala Postliceală Sanitară asigură pregătirea profesională prin cursuri organizate pe niveluri, în scopul formării de asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de farmacie, la nivelul standardelor naţionale şi europene, în concordanţă cu evoluţia din sistemul sanitar privind îngrijirile medicale în unităţi sanitare sau la domiciliu, într-un climat care încurajează tinerii să-şi dezvolte potenţialul , potrivit aptitudinilor şi obiectivelor traseului lor profesional.

Şcoala are la bază “ Strategia Europeană pentru realizarea sănătăţii pentru toţi”, ce a fost aprobată de reprezentanţii statelor membre europene OMS la cea de-a XIII-a sesiune a comitetului regional