Înscrierea copiilor în învățământul primar, la clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-2023, se realizează conform Ordinului 3445 din 17 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, care se găsește aici și a Calendarului înscrierii, care se găsește aici, se desfășoară după cum urmează:

 • 28 martie – 11 aprilie, pregătirea înscrierii în învățământul primar; 
 • 11 aprilie – 10 mai, completarea și validarea cererilor de înscriere în învățământul primar
 • 11 mai – 27 mai, prima etapă de înscriere în învățământul primar; 
 • 30 mai – 10 iunie, a doua etapă de înscriere în învățământul primar; 
 • 10 iunie 2022, afișarea, la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • cererea-tip, completată la secretariatul unității de către părinte/ tutore legal;
 • declarație pe proprie răspundere, conform anexa nr.3 la Ordinului M.E. 3445 din 17 martie 2022, care se găsește aici;
 • copie certificat naștere copil;
 • copie C.I. de la ambii părinți, iar în cazul părinților divorțați se aduce și o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă cine exercită autoritatea părintească;
 • adeverința medicală cu vaccinările, de la medicul de familie;
 • recomandarea C.J.R.A.E. pentru copiii neșcolarizați sau care vin din străinătate;
 • recomandarea de la grădinița frecventată pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022;
 • împuternicire notarială în cazul copiilor înscriși de către persoane, altele decât părinții sau tutorii legali.