ADMITERE AN ȘCOLAR 2021-2022

 

Școala Postliceală Sanitară a Liceului Sanitar “Antim Ivireanu” organizează înscrieri pentru absolvenții de liceu CU sau FĂRĂ diplomă de bacalaureat.

Înscrierile se fac la sediul unității din str. Republicii nr. 19, Râmnicu Vâlcea


LOCURI TAXĂ

1. Perioade de înscriere:

 

1 iunie – 13 august 2021

 

2. Documentele/actele necesare pentru înscriere la locurile cu taxă:
1. Cerere de înscriere - se completează la depunerea dosarului;

2. Diploma de bacalaureat(copie)/certificat de absolvire a liceului(copie)/adeverința de absolvire a liceului pentru absolvenții promoției 2021 (12 sau 13 clase)

3. Certificat de naștere (original și copie);

4. Certificat de căsătorie (original și copie) - dacă este cazul;

5. B.I./C.I.(original și copie);

6. Adeverința medicală (eliberată de medicul de familie) din care să reiasă că este clinic sănătos și apt pentru calificarea profesională la care solicita înscrierea;

7. Chitanța pentru plata taxei de înscriere-150 RON (original);

 

* Documentele de la punctele 2,3,4,5 vor fi prezentate în original și în copie pentru certificare „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere.

 

3. Taxa de înscriere: 150 lei

Taxa de școlarizare : 2100 lei (pentru anul în curs)

 

4. Modalitatea de admitere: DOSAR

Candidații care au dosarul complet, cu toate documentele solicitate sunt admiși în funcție de numărul de locuri.

Rezultatul evaluării dosarelor nu poate fi contestat.

Candidații declarați admiși pot opta pentru următoarele posibilități de plată a taxei de școlarizare: plata integrală/plata în rate lunare;

CONFIRMAREA LOCULUI înseamnă achitarea taxei de școlarizare până la 6 septembrie (prima rată – 300 lei  – sau integral);

 

5. Numărul de locuri disponibile cu TAXĂ pentru anul școlar 2021-2022:

        - Asistent Medical Generalist: 2 clase cu un număr de 30 de elevi / clasă
        - Asistent Medical de Farmacie: o clasă cu un număr de 30 de elevi / clasă

LOCURI BUGET

 

1. Perioada de înscriere:

1 iunie – 13 august 2021(sesiunea I) și 20 august 2021 - 1 septembrie 2021(sesiunea a II-a)

 

2. Documentele/actele necesare pentru înscriere la locurile fără taxă:
1. Cerere de înscriere - se completează la depunerea dosarului;

2. Diploma de bacalaureat (copie)

3. Certificat de naștere (original și copie);

4. Certificat de căsătorie (original și copie) - dacă este cazul;

5. B.I./C.I.(original și copie);

6. Adeverință medicală (eliberată de medicul de familie) din care să reiasă că este clinic sănătos și apt pentru calificarea profesională la care solicita înscrierea;

7. Chitanța pentru plata taxei de înscriere-150 RON (original);

 

* Documentele de la punctele 2,3,4,5 vor fi prezentate în original și în copie pentru certificare „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere.

 

3. Taxa de înscriere: 150 lei

 

4. Modalitatea de admitere: EXAMEN

         Bibliografia și tematica pentru examenul de admitere la Școala Postliceală Sanitară pentru locurile bugetate este în anexa 1 din metodologia de admitere în învățământul postliceal pentru anul școlar 2021 - 2022 care se găsește aici.


5. Numărul de locuri disponibile la BUGET pentru anul școlar 2021-2022:

        - Asistent Medical Generalist: o clasă cu un număr de 28 de elevi / clasă