ADMITERE AN ȘCOLAR 2020-2021

 

Școala Postliceală Sanitară a Liceului Sanitar “Antim Ivireanu” organizează înscrieri pentru absolvenții de liceu CU sau FĂRĂ diplomă de bacalaureat.

Înscrierile se fac la sediul unității din str. Republicii nr. 19, Râmnicu Vâlcea


LOCURI TAXĂ

1. Perioade de înscriere:

 

1 mai – 11 septembrie 2020

 

2. Documentele/actele necesare pentru înscriere la locurile cu taxă:
1. Cerere de înscriere - se completează la depunerea dosarului;

2. Diploma de bacalaureat(copie)/certificat de absolvire a liceului(copie)/adeverința de absolvire a liceului pentru absolvenții promoției 2020 (12 sau 13 clase)

3. Certificat de naștere (original și copie);

4. Certificat de căsătorie (original și copie) - dacă este cazul;

5. B.I./C.I.(original și copie);

6. Adeverința medicală (eliberată de medicul de familie) din care să reiasă că este clinic sănătos și apt pentru calificarea profesională la care solicita înscrierea;

7. Chitanța pentru plata taxei de înscriere-150 RON (original);

8. Dosar plastic (5 bucăți)

9. Țiple (20 bucăți)

10. Plicuri cu timbru (3 bucăți)

11. Plicuri A4 (10 bucăți)

12. Coli xerox (50 bucăți)

* Documentele de la punctele 2,3,4,5 vor fi prezentate în original și în copie pentru certificare „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere.

 

3. Taxa de înscriere: 150 lei

Taxa de școlarizare : 2100 lei (pentru anul în curs)

 

4. Modalitatea de admitere: DOSAR

Candidații care au dosarul complet, cu toate documentele solicitate sunt admiși în funcție de numărul de locuri.

Rezultatul evaluării dosarelor nu poate fi contestat.

Candidații declarați admiși pot opta pentru următoarele posibilități de plată a taxei de școlarizare: plata integrală/plata în rate lunare;

CONFIRMAREA LOCULUI înseamnă achitarea taxei de școlarizare până la 6 septembrie (prima rată – 300 lei  – sau integral);

 

5. Numărul de locuri disponibile cu TAXĂ pentru anul școlar 2020-2021:

        - Asistent Medical Generalist: 2 clase cu un număr de 30 de elevi / clasă
        - Asistent Medical de Farmacie: o clasă cu un număr de 30 de elevi / clasă

LOCURI BUGET

 

1. Perioada de înscriere:

 1 mai – 11 august 2020

 

2. Documentele/actele necesare pentru înscriere la locurile fără taxă:
1. Cerere de înscriere - se completează la depunerea dosarului;

2. Diploma de bacalaureat (copie)

3. Certificat de naștere (original și copie);

4. Certificat de căsătorie (original și copie) - dacă este cazul;

5. B.I./C.I.(original și copie);

6. Adeverință medicală (eliberată de medicul de familie) din care să reiasă că este clinic sănătos și apt pentru calificarea profesională la care solicita înscrierea;

7. Chitanța pentru plata taxei de înscriere-150 RON (original);

8. Dosar plastic (5 bucăți)

9. Țiple (20 bucăți)

10. Plicuri cu timbru (3 bucăți)

11. Plicuri A4 (10bucăți)

12. Coli xerox (50 bucăți)

* Documentele de la punctele 2,3,4,5 vor fi prezentate în original și în copie pentru certificare „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere.

 

3. Taxa de înscriere: 150 lei

 

4. Modalitatea de admitere: DOSAR

         Candidații care au dosarul complet, cu toate documentele solicitate, vor fi ierarhizați în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma aplicării următoarelor criterii, respectându-se ordinea acestora:

(a) Nota obținută la proba E d), în cadrul Examenului de bacalaureat, disciplina Biologie (XI-XII) - Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană.

(b) Media de absolvire a Examenului de bacalaureat.

Rezultatul evaluării dosarelor va fi afișat pe 13 august 2020 și nu poate fi contestat.


5. Numărul de locuri disponibile la BUGET pentru anul școlar 2020-2021:

        - Asistent Medical Generalist: o clasă cu un număr de 28 de elevi / clasă