Programul național pilot de tip "Școala după școală",

pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

 

Pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școala după școală“,elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:

a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune fiabilă la internet;

b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;

c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Solicitările scrise, însoțite de documentele justificative  se depun la diriginte/învățător sau se transmit pe e-mailul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 03 martie 2021.

Dacă unitatea noastră școlară  nu organizează activități remediale, dar înregistrează cereri, vom transmite aceste solicitări către inspectoratul școlar județean, care va repartiza elevii în unități de învățământ organizatoare ale programului.

CALENDARUL programului național pilot de tip „Școala după școală“ 

 

Perioada/Data-limită

Acțiunea

25 februarie-2 martie 2021

Informarea de către unitățile de învățământ a potențialilor beneficiari și a părinților acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului național pilot de tip „Școala după școală“, prin afișarea acestora la loc vizibil și postarea pe site-ul unității de învățământ

25 februarie-3 martie 2021

Depunerea de către părinți a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program

4 martie 2021

Transmiterea de către unitățile de învățământ în care există elevi eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ către inspectoratele școlare a datelor cu privire la numărul de elevi eligibili și a opțiunii cu privire la organizarea activităților remediale la nivelul unității de învățământ

5 martie 2021

Stabilirea de către inspectoratele școlare a unităților de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activități

Lunar, începând cu data de 8 martie 2021

Derularea activităților Programului național pilot de tip „Școala după școală“ în unitățile de învățământ