Rechizite școlare
acordate conform O.G. 33/2001, aprobata prin Legea 126/2002


       Venitul NET pe membru de familie NU trebuie să depăşească 725 lei


    
Părinţii sau susţinătorii legali vor prezenta la secretariatul şcolii următoarele documente:

         1. Cerere (descarcă de AICI)  - se completează cate una pentru fiecare elev
         2. Declaraţie venit (descarcă de AICI)- se completează doar o declarație la care se adaugă cererile.
         3. Model de declaraţie pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venit (descarcă de AICI).
         4. Adeverinţă de venit NET pe luna IULIE 2017.
         5. Copie acte de identitate părinţi sau copii aflaţi în întreţinere cu vârsta peste 14 ani.
         6. Copie certificate de naştere copii aflaţi în întreţinere (sub 14 ani).
         7. Copie cupoane alocaţie, adeverinţă cu bursa elevilor, cupoane şomaj şi/sau alte documente privind veniturile nete realizate pe luna Iulie 2017.
         8. Anchetă socială.
 Observaţie: În cazul în care elevul(a) se află în grija altei persoane trebuie prezentată  Împuternicirea.
         Termenul de depunere este în perioada 15 septembrie - 30 septembrie 2020

Legislatie:

          O.G. 33/16.08.2001 privind acordarea de rechizite școlare

          Metodologia de aplicare a O.G. 33/16.08.2001, aprobată prin Legea 126/2002