Ordinul 5991 din 11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 și metodologia se găsesc aici.

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 îl găsiți aici.

Calendarul modificat prin OMEC nr. 3165/21.01.2021 se găsește aici.

Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 se găsește aici.

Cerere de constituire a normei titularilor la nivelul unității de învățământ, începând cu data de 01.09.2021, conform art. 21 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022 aprobată prin OMEC nr. 5991/2020 se poate descărca de aici.

Cerere privind reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal pentru personalul didactic de predare cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I, în anul școlar 2021-2022, conform art. 8 alin. (13) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/2020 se poate descărca de aici.

Criteriile și punctajele pentru evaluarea personalului didactic (Anexa 2) conform O.M.E.N. 5991/11.11.2020 se găsesc aici.