ACTE NECESARE PENTRU

acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educationale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar

Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învățământ la care este înscris copilul cu C.E.S., în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, de către beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu C.E.S., după caz, însoțită de următoarele documente, în copie:
    a) certificatul de naștere al beneficiarului;
    b) actul de identitate al beneficiarului, după caz;
    c) actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
    d) certificatul de orientare școlara și profesionala eliberat de C.J.R.A.E. / C.M.B.R.A.E;
    e) declarație pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului cu C.E.S. conform căreia acesta nu beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei masuri de protecție speciala, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
    f) declarații pe propria răspundere a beneficiarului major, părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu C.E.S. conform căreia alocațiile prevazute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar în acest scop, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.a) si 2.b).

Puteți descărca:

Cerere

Anexa 1

Anexa 2a

Anexa 2b

Hotărârea guvernului 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educationale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar.

Alocația zilnică de hrană se acordă lunar, în funcție de numărul de zile de școlarizare și de prezenta școlară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională. (H.G. 564/2017 art. 3, alin. 2)