ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

Acte necesare la întocmirea dosarului:

BURSA DE PERFORMANTĂ

 • cerere
 • copia diplomei de la etapa naţională a olimpiadei sau concursului şcolar naţional organizat de MEN locurile I, II, III.
 • dovada calificării în loturile de pregătire organizate de MENCS pentru competiţiile internaţionale
 • copia diplomei de la etapele naţionale ale competiţiilor /concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico -ştiinţific de nivel naţional organizate de MENCS locurile I, II, III.
 • copie certificat de naştere copil/copii
 • copie carte de identitate părinţi

Bursele de performantă se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate.

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, s-au stabilit Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat. Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat sunt aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5576/2011, cu modificările si completările ulterioare. Pentru aplicarea prevederilor acestui ordin, vă aducem la cunoştinţă.

Lista olimpiadelor si concursurilor naţionale, precum si lista competiţiilor /concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă, în conformitate cu prevederile art. 6 din Anexa la ordin, sunt cuprinse în:

 1. Olimpiadele și concursurile școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate la care participă elevi români - anul şcolar 2019 - 2020(anexa nr.1).
 2. Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare - anul şcolar 2019 - 2020(anexa nr.2).
 3. Activitățile de pregătire și selecție a loturilor naționale pentru participarea la olimpiadele internaționale - anul şcolar 2019 - 2020(anexa nr.3).
 4. Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanţate de către MEN - anul şcolar 2019 - 2020(anexa nr.4).
 5. Calendarul concursurilor naţionale şcolare fără finanţate de către MEN - anul şcolar 2019 - 2020.(anexa nr.5)

BURSA DE MERIT

 • cerere
 • Elevul trebuie să aibă media peste 8,50 şi nota 10 la purtare sau
 • copia diplomei de la etapele judeţene a olimpiadei sau concursului şcolar naţional organizate de MEN locurile I,II, III.
 • copia diplomei de la etapele judeţene ale competiţiilor /concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico -ştiinţific de nivel naţional organizate de MEN locurile I, II, III.
 • copie certificat de naştere copil/copii
 • copie carte de identitate părinţi

BURSA DE STUDIU

Elevul trebuie să aibă media peste 7 şi nota 10 la purtare

 • adeverinţe de venit de la locul de muncă a părinţilor din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni sau
 • declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri
 • adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară
 • copie certificat de naştere copil/copii
 • copie carte de identitate părinţi

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din:

 • indemnizaţii de somaj
 • creanţe legale
 • convenţii civile de întreţinere aflate în execuţie
 • indemnizaţii cu caracter permanent
 • alocaţii de stat pentru copii
 • alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament
 • burse pentru elevi
 • arende
 • chirii

BURSA DE AJUTOR SOCIAL

 1. Venit mic pe membru de familie
 • cerere
 • adeverinţe de venit de la locul de muncă a părinţilor din care să reiasă salariul net pe ultimele 12 luni sau
 • declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri
 • adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară
 • copie certificat de naştere copil/copii
 • copie carte de identitate părinţi
 1. Venit mic-ocazională
 • cerere
 • adeverinţe de venit de la locul de muncă a părinţilor din care să reiasă salariul net pe ultimele 12 luni sau
 • declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri
 • adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară
 • copie certificat de naştere copil/copii
 • copie carte de identitate părinţi
 1. Medicale
 • cerere
 • copie certificat de naştere copil/copii
 • copie carte de identitate părinţi
 • certificat eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar.
 1. Orfan
 • cerere
 • copie certificat de naştere copil/copii
 • copie carte de identitate părinţi
 • copie certificat de deces a părintelui decedat

LEGISLAȚIE