Tipărire

Raport general privind starea și calitatea învățământului la Liceul Sanitar ''Antim Ivireanu'' în anul școlar 2019-2020.

Graficul asistențelor care vor fi efectuate de director/directorii adjuncți.

Programul activităților educative școlare și extrașcolare.

Organigrama.

Planul managerial anual 2020-2021.

Planul managerial al semestrului I din anul școlar 2020-2021.

Planul managerial al semestrului al II-lea din anul școlar 2020-2021.

Planul de acțiune 2014-2021.

Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Sanitar ''Antim Ivireanu'' (ROFLSAI).

Centralizator proceduri

Metodologia de admitere în învățământul postliceal pentru anul școlar 2020-2021

Fișa de evaluare

Fișa postului

 

Our website is protected by DMC Firewall!