Tipărire

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

SEMESTRUL I

TERMEN DEPUNERE DOSAR 30.09.2019

Acte necesare la întocmirea dosarului:

BURSA DE PERFORMANTĂ

Bursele de performantă se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate.

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, s-au stabilit Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat. Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat sunt aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5576/2011, cu modificările si completările ulterioare. Pentru aplicarea prevederilor acestui ordin, vă aducem la cunoştinţă.

Lista olimpiadelor si concursurilor naţionale, precum si lista competiţiilor /concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă, în conformitate cu prevederile art. 6 din Anexa la ordin, sunt cuprinse în:

  1. Olimpiadele și concursurile școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate la care participă elevi români - anul şcolar 2019 - 2020, aprobat cu nr. 3016/09.01.2019 (anexa nr.1)
  2. Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare - anul şcolar 2019 - 2020, aprobat cu nr. 3016/09.01.2019 (anexa nr.2)
  3. Activitățile de pregătire și selecție a loturilor naționale pentru participarea la olimpiadele internaționale - anul şcolar 2019 - 2020, aprobat cu nr. 3016/09.01.2019 (anexa nr.3)
  4. Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanţate de către MEN - anul şcolar 2019 - 2020, aprobat cu nr. 3016/09.01.2019 (anexa nr.4)
  5. Calendarul concursurilor naţionale şcolare fără finanţate de către MEN - anul şcolar 2019 - 2020, aprobat cu nr. 3016/09.01.2019 (anexa nr.5)

BURSA DE MERIT

BURSA DE STUDIU

Elevul trebuie să aibă media peste 7 şi nota 10 la purtare

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din:

BURSA DE AJUTOR SOCIAL

  1. Venit mic pe membru de familie
  1. Venit mic-ocazională
  1. Medicale
  1. Orfan

LEGISLAȚIE

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd