În anul şcolar 2020 - 2021, Ministerul Educaţiei Naţionale va continua derularea Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare.

Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program sunt Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004, Hotărârea Guvernului nr. 712/2018 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 şi OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2018 s-a modificat cuantumul sprijinului financiar la 250 lei lunar, iar venitul mediu brut maximal pe membru de familie este de 500 lei.

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, conform anexei 3 la OMEC nr. 4839/2004 modificată de OMENCS nr. 3125/04.02.2019 , este următorul;

  • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” - 15 septembrie - 25 septembrie;
  • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse 26 septembrie - 15 octombrie;
  • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 25 septembrie - 16 octombrie;
  • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor - 17 octombrie;
  • Depunerea contestaţiilor - 18 octombrie - 21 octombrie;
  • Rezolvarea contestaţiilor22 octombrie - 25 octombrie.

ACTE NECESARE COMPLETĂRII DOSARULUI BANI DE LICEU

CERERE pentru acordarea ajutorului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu"